Skip to the main content

Uitleg Rankingsysteem

Waarom zijn wij overgegaan naar het rankingsysteem?

 

Vroeger speelden we tijdens het competitieseizoen meerdere competitierondes van 6 weken; in drie lijnen

(A, B, C) van verschillende speelsterkte. Na afloop van elke ronde vond promotie en degradatie plaats; op basis van de gemiddelde resultaten van de paren over de 6 competitieweken. Als iedereen er altijd was, dan was er geen probleem, maar er zijn veel goede redenen om (vrijwillig of onvrijwillig) één of meerdere weken niet te komen: ziekte, vakantie, werkverplichtingen, oppassen op de kleinkinderen etc.

Scores voor afwezigheid drukten relatief zwaar op het gemiddelde en beïnvloedden daardoor degradatie en promotie. Door afwezigheid waren ook de lijnen nogal eens sterk verschillend in grootte (b.v. A 16, B 16 en C 10 paren)

Bestuur en Technische Commissie streven naar een gelijkmatiger indeling in de drie lijnen, uiteraard wel gebaseerd op speelsterkte. Een conclusie van onze discussie was dat de drie lijnen maar één hoofddoel hebben, namelijk om iedereen tegen paren van min of meer dezelfde speelsterkte te laten spelen. Om bovengenoemde problemen te verhelpen, hebben wij de competitieopzet als volgt gewijzigd.

 

Het rankingsysteem

 

We beginnen dit seizoen met een proefperiode voor het rankingsysteem, waarvan tijdens de jaarvergadering een evaluatie zal plaatsvinden.

We spelen niet meer in competitierondes van elk 6 weken. In plaats hiervan staat elke speelavond op zichzelf. We blijven spelen in 3 lijnen (incidenteel 4 lijnen als er minstens 48 paren aanwezig zijn). De indeling wordt iedere week opnieuw bepaald op basis van de ranking (zie verderop) van de aanwezige paren.

 

De ranking voor elke individuele speler wordt bepaald als het gemiddelde van behaalde rankingpunten over de 6 laatste competitieavonden     (vrije speelavonden tellen niet mee) die een speler aanwezig was.

We beginnen met een ranking gebaseerd op de laatste 6 uitslagen die men behaalde in het vorige seizoen.

Voor elke avond krijgt een speler een bepaalde hoeveelheid rankingpunten (zie schema verderop). Hoe beter men scoort des te meer rankingpunten men krijgt. Er zijn schalen voor de 3 lijnen, die elkaar ruimschoots overlappen. Als iemand op een avond niet speelt, dan verandert de ranking niet! Na elke score die een speler behaalt vervalt de oudste score die meetelde voor de ranking en komt de nieuwste score erbij.

 

De ranking van een paar is het gemiddelde van de rankings van beide spelers. Dit geldt zowel voor vaste paren als voor spelers die met een invaller spelen. Op basis van de ranking worden alle paren gerangschikt en zo gelijk mogelijk over de lijnen verdeeld. Als het aantal aanwezige paren geen drievoud is zal de A-lijn (en eventueel de B-lijn) 2 paren meer bevatten. In het geval van een oneven aantal paren is er een stilzit (die zullen uiteraard eerlijk over de lijnen worden verdeeld). De combinatietafel vervalt.

Als men qua ranking rond de grens tussen twee lijnen zit weet men niet in welke lijn men de volgende speelavond speelt. Dat is afhankelijk van het aantal paren dat die avond aanwezig is. Dat betekent ook, voor de paren die regelmatig degradeerden/promoveerden en dan 6 weken in een andere lijn speelden, dat de wisseling van lijn nu dus vaker en korter kan plaatsvinden.

 

Over het hele jaar vormen de rankingpunten ook de basis voor het clubkampioenschap (paren).

Voor het clubkampioenschap tellen alleen de daadwerkelijk gespeelde competitieavonden mee. Het paar met de hoogste gemiddelde ranking wordt clubkampioen, met inachtneming van het onderstaande.

Om voor het parenclubkampioenschap in aanmerking te komen moeten u en uw partner gemiddeld minstens 22 keer aanwezig zijn geweest, waarvan u minstens 20 keer moet hebben samengespeeld.

Als een paar vaker dan 20 keer samen gespeeld heeft, vervallen de (max. 5) slechtste scores van het hele seizoen. (bij 21x vervalt er 1; bij 22x vervallen er 2; bij 23x 3; bij 24x 4 en bij 25x of vaker 5). Dit is om het spelen met invallers te bevorderen, bij afwezigheid van de eigen partner.

 

Het hele rankingsysteem geldt alleen voor de competitieavonden. De vrije speelavonden die we hebben worden niet in het rankingsysteem meegenomen.

Als we dit systeem blijven gebruiken zal het wedstrijdreglement te zijner tijd aangepast worden. Vooralsnog gebruiken we bovenstaande regels.

 

 

Berekening van de rankingpunten

 

Wij starten met onderstaande schalen voor de te behalen rankingpunten per lijn.

De eerste in de A-lijn verdient 100 punten, en de laatste 55 punten. Voor resultaten daartussenin worden rankingpunten toegekend naar rato van de behaalde scores afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal. Dus de nr. 2 scoort meer punten naarmate hij dichter bij de nr. 1 eindigt. Voor B- en C-lijn geldt hetzelfde binnen de aldaar genoemde maxima en minima. De nr. 1 in C krijgt dus meer rankingpunten dan de laatste in A.

 

lijn / speelavond maximum minimum
A 100 55
B 85 40
C 70 25

 

Mocht er een keer in 4 lijnen gespeeld worden dan wordt de tabel:

 

lijn / speelavond maximum minimum
A 100 63
B 88 50
C 75 38
D 63 25

 

 

Dit rankingsysteem heeft de volgende voordelen:

 

Er is geen direct nadeel door afwezigheid.

Er is geen noodzaak meer voor vervangende scores.

De lijnen veranderen sneller (wekelijks); men komt meer verschillende mensen binnen de club tegen.

Géén combinatietafels meer.

Men kan op voorhand aangeven met welke andere speler (die zonder partner is) men wil bridgen. De indeling geschied n.a.v. de gemiddelde ranking die men samen heeft. Voorheen was de indeling gebonden aan de lijn waarin men speelde.

 

Ondertussen spelen al 35 bridgeclubs met dit systeem en is ook de NBB  in contact met de makers om het rankingsysteem te integreren/combineren met het NBB-rekenprogramma.

Andere artikelen

tijdelijke bridgestop

Gezien het aantal oplopende besmettingen, de nieuwe maatregelen (horeca Braakhekke dicht na 20.00...

16/11/2021 - Sandra Leppen-van den Boom

Inloggen om af te melden

Beste bridgers. Het afmelden op de nieuwe site heeft bij sommigen voor problemen gezorgd. ...

07/09/2021 - Sandra Leppen-van den Boom

Kofferbridge

De bridgekoffer met spellen die we van de NBB gekregen hebben als kado voor ons 50 jarig bestaan is...

05/09/2020 - Sandra Leppen-van den Boom